Môi trường làm việc

Quá trình xây dựng và phát triển của một đơn vị được thể hiện qua sự phát triển bền vững của tổ chức. Trong đó, môi trường làm việc năng động đối với cán bộ, viên chức và nhân viên là một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của Trường Đại học Kinh tế - Luật.

Một trong những lý do mà người lao động có thể an tâm khi làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - Luật đó là:

1. Có định hướng chiến lược và mục tiêu phát triển cụ thể, khẳng định sứ mạng của Trường là “Thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý”.

2. Có sự phân công công việc rõ ràng đến từng phòng ban và cán bộ, viên chức, nhân viên (CBVC-NV). Quy trình làm việc công khai, minh bạch.

3. Đội ngũ CBVC-NV trẻ, năng động, khả năng thích nghi và hòa nhập tốt. Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, tính phối hợp và hỗ trợ đồng nghiệp cao.

4. Trang thiết bị hỗ trợ cho làm việc đầy đủ, tiện nghi và đáp ứng tốt cho yêu cầu của công việc.

5. Khuyến khích cấp dưới làm việc tận tụy, đóng góp các ý kiến trong công việc, đưa các sáng kiến.

6. Kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của CBVC-NV.

7. Chế độ lương, thưởng, phúc lợi và các chính sách đãi ngộ của Trường tốt.

 Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập https://hr.uel.edu.vn